[PROJECT/SUPPORT] Super Show 5 KYUHAE Hand Banner Project (open for donations) ^^~

kyuhae

Following the success and the enormous support we receive from Peruvian fans for our #KyuHae card support during the last Super Show 5 held in Lima, Peru on April 27, 2013 we decided to open a KyuHae support project for the upcoming Super Show 5 in Tokyo on July 27-28, 2013 and Super Show 5 in Bangkok on August 03-04, 2013.

This time we will be inching it up to #KyuHae banner support.

A great and really nice fanartist from Thailand @dokfinkub created our banner designs.

BO_0562CAAEHdTR

There will be 2 designs.

I AM AN IDIOT FOR KYUHAE – only a pabo will love another pabo ;p If you guys did pay attention to KyuHae lines during the Breakdown Fanparties, both Kyuhyun & Donghae calls ELF as pabo for loving them. And we are all happy to be stupids, if it means we are stupid for Kyuhyun & Donghae.

I AM CRAZY FOR KYUHAE – still need to explain why we are all gung-ho for KyuHae? ;p

Purpose about this Hand Banner Project:

1. Because we love KyuHae and we want to show them how much we really do.

2. To reach out to all KyuHae fans out there who are just as enthusiastic to show how much we care for our sweet, sweet OTP ^^

About the Hand Banner Project:

1. The initial production quantity is probably around 300 banners.  If we get extra donation, we will increase the number ^^

And for this to be successful, we will need the help of all the KyuHae stans out there (come out of your hiding closets already) ;p

How to donate:

1. Local Donations (we will see if we have a representative in your country ^^)

2. International Donations (through paypal, western union, moneygram)

For inquiries:

you can mail us at gyuhae0315@naver.com, please send us an email first for ways on how to donate ^^

We really do much appreciate every support we can get.

Thank you~ ❤

[SPANISH]

[PROYECTO/APOYO] Super Show 5 Banner KYUHAE (Apertura de donaciones) ^^~

Tras el éxito y el enorme apoyo que recibimos de las fans peruanas con nuestra tarjeta de apoyo #KyuHaedurante el último Super Show 5 llevado acabo en Lima, Perú el 27 de Abril del 2013, nosotros decidimos abrir un proyecto de apoyo a nuestro adorado KyuHae, para el próximo Super Show 5 en Tokyo, los días 27 y 28 de Julio y el Super Show 5 en Bangkok los días 03 y 04 de Agosto del presente año.

Esta vez, estamos avanzando de a pocos con el banner de apoyo a nuestro #KyuHae

Una genial y realmente creativa fanartist de Tailandia @dokfinkub a creado los diseños de nuestros banners.

Habrán 2 diseños.

1. I AM AN IDIOT FOR KYUHAE

Solo un bobo amará a otro bobo ;p Si ustedes prestan atención a las líneas dichas por nuestro KyuHae durante los Fanparties promocionales de Breakdown, ambos, Kyuhyun y Donghae llaman a las ELF como tontas por amarlos y todas estamos felices de ser bobas, si esto significa estar bobas por Kyuhyun & Donghae kkk.

2.- I AM CRAZY FOR KYUHAE –

¿Tenemos que explicar por qué todas estamos emocionas hasta la locura por Kyu y Hae? ;p

Propósito de este proyecto de banner de mano: 

1. Porque nosotras amamos a nuestro KyuHae y queremos mostrarle lo mucho que los hacemos.

2. Para llegar a todas las fans del KyuHae que están ahí, quienes son tan entusiastas y quieren mostrar lo mucho que nos preocupamos por nuestra dulce, dulce OTP ^^

Acerca del proyecto de los banner de mano:

1. La cantidad de producción inicial es probablemente de 300 banners. Si conseguimos donación extra, nosotros aumentaremos el número. ^^

Y para esto tenga éxito, necesitaremos de la ayuda de todas las KyuHae stans que están por ahí (Salga de sus escondites y closets.) ;p

Como donar:

1. Donaciones locales (Veremos si tenemos un representante en su país ^^)

2. Donaciones internacionales (A través de paypal, western union y moneygram)

Para consultas:

Puedes enviarnos un correo a gyuhae0315@naver.com, por favor, envíenos un correo primero para la manera de como donar^^

Realmente apreciamos todo el apoyo que puedan darnos.

Gracias~ ❤

[BAHASA INDONESIA]

Menyusul keberhasilan dan dukungan besar yang kami terima dari para penggemar peru untuk dukungan#KyuHae card kami selama Super Show 5 terakhir yang diselenggarakan di Lima, Peru pada April 27, 2013 kami memutuskan untuk membuka sebuah proyek dukungan KyuHae untuk Super Show 5 mendatang di Tokyo pada 27-28 Juli, 2013 dan Super Show 5 di Bangkok pada 03-04 Agustus, 2013.

Kali ini kita akan beringsut untuk dukungan spanduk #KyuHae.

Sebuah fanartist besar dan benar-benar baik dari Thailand @dokfinkub menciptakan desain banner kami.

Akan ada 2 desain.

I AM AN IDIOT UNTUK KYUHAE – hanya Pabo akan mencintai Pabo lainnya, Jika kalian memperhatikan KyuHae selama Fanparties Breakdown, baik Kyuhyun & Donghae menyebut ELF sebagai Pabo untuk mencintai mereka. Dan kami semua senang menjadi stupids, jika itu berarti kita bodoh untuk Kyuhyun & Donghae.

AKU GILA UNTUK KYUHAE – masih perlu menjelaskan mengapa kita semua gila untuk KyuHae? ; P

Tujuan tentang Proyek Hand Banner :

1. Karena kita mencintai KyuHae dan kami ingin menunjukkan kepada mereka berapa banyak kita benar-benar.

2. Untuk menjangkau semua penggemar KyuHae di luar sana yang hanya sebagai antusias untuk menunjukkan betapa kita peduli untuk mereka (kyuhae), OTP yang manis ^ ^

Tentang Hand Banner Proyek:
1. Jumlah produksi awal mungkin sekitar 300 spanduk. Jika kita mendapatkan bantuan tambahan, kami akan meningkatkan jumlah ^ ^

Dan untuk ini untuk menjadi sukses, kita akan membutuhkan bantuan dari semua Stans KyuHae luar sana (keluar dari lemari Anda sudah bersembunyi); p

Bagaimana untuk menyumbangkan:

1. Sumbangan lokal (kita akan melihat apakah kita memiliki perwakilan di negara Anda ^ ^)

2. Sumbangan Internasional (melalui paypal, serikat barat, MoneyGram)

Untuk pertanyaan:

Anda dapat mail kami di gyuhae0315@naver.com, silahkan kirim email pertama tentang bagaimana cara untuk menyumbangkan ^ ^

Kami benar-benar menghargai setiap dukungan yang bisa kita dapatkan.

Terima kasih ~ ❤

[VIETNAMESE – TIẾNG VIỆT]

Tiếp nối thành công và sự ủng hộ nhiệt tình mà chúng tôi đã nhận được từ những bạn fan ở Pure dành cho những tấm card #KyuHae chúng tôi đã phát vào Super Show 5 được tổ chức ở Lima, Peru vào ngày 27 tháng 4 năm 2013 vừa qua; vì vậy chúng tôi quyết định thực hiện dự án “support KyuHae” cho Super Show 5 ở Tokyo vào ngày 27 & 28 tháng 7 năm 2013 và Super Show 5 ở Bangkok vào ngày 3 & 4 tháng 8 năm 2013 sắp tới.

@dokfinkub – 1 bạn chuyên vẽ fanart – đến từ Thái Lan – đã thiết kế cho chúng ta banner kì này.

 Banner của chúng ta sẽ có 2 kiểu :

I AM AN IDIOT FOR KYUHAE – chỉ có 1 kẻ ngốc*  mới yêu 1 kẻ ngốc. ;p

Nếu các bạn có để ý đến những lời KyuHae nói trong suốt những cuộc Họp Mặt Fan kì Breakdown, (thì chắc hẳn các bạn cũng đã nghe) cả Kyuhyun lẫn Donghae đều nói: E.L.F là “pabo” (kẻ ngốc) vì đã yêu họ. Và tất cả chúng ta đều hạnh phúc khi là những kẻ ngốc, phải chăng đó cũng có nghĩa là chúng ta ngốc vì Kyuhyun & Donghae (??!!)

I AM CRAZY FOR KYUHAE – thiết nghĩ không cần phải giải thích vì sao tất cả chúng ta đều hết lòng vì KyuHae!? ;p

Mục đích của banner cầm tay kì này:

  1. Vì chúng ta yêu KyuHae và chúng ta muốn thể hiện tình cảm ấy chân thật biết bao (!!)
  2. Để kết nối với tất cả fan KyuHae – những người luôn nhiệt tình thể hiện sự quan tâm của mình đến cặp đôi ngọt ngào và lãng mạn của chúng ta ^^

 

Về dự án Banner Cầm Tay:

Số lượng ban đầu dự tính là 300 banner. Nếu chúng mình nhận được nhiều quyên góp từ các bạn hơn, chúng mình sẽ tăng số lượng lên. ^^

Và để dự án này thành công hơn, chúng mình rất cần sự giúp đõ từ những ai cũng yêu mến KyuHae (nhưng lại “ẩn náu” ở đâu đó ^^; vì vậy đến đây và tham gia cùng chúng mình nhé!!) ;p

Cách thức thực hiện quyên góp:

  1. Theo nhóm địa phương (chúng mình sẽ xem xét nếu có một đại diện trong quốc gia của bạn ^^)
  2. Theo cá nhân quốc tế (thông qua Paypal, Western Union, Moneygram)

Nếu bạn còn thắc mắc cần giải đáp:

Bạn hãy gửi mail vào hộp thư gyuhae0315@naver.com, và hãy gửi mail cho chúng mình biết cách thức bạn tham gia trước khi thực hiện ^^

Chúng mình hi vọng sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ từ các bạn.

Cảm ơn~ ❤

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s